Opłatek Maltański

W dniu 17.12.2019 r. o godz. 16.00 odbył się czternasty Opłatek Maltański zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz Zakon Maltański Polska. Spotkanie miało miejsce w Restauracji „Pod Jesionem” w Chrzanowie, ul. Sienkiewicza 21.

            Tegoroczny Opłatek Maltański był dedykowany w szczególności osobom samotnym, starszym, schorowanym i z niepełnosprawnością. Zaprosiliśmy również dzieci z Domu Dziecka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Chrzanowie oraz dzieci przebywające w spokrewnionej pieczy zastępczej. Na spotkanie przy wigilijnym stole przybyło 120 osób w tym 14 dzieci z gminy Chrzanów zdecydowana większość to podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie.  

            Spotkanie wigilijne było jednym z doraźnych działań Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakonu Maltańskiego. Jego celem było wsparcie podopiecznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia duchowo i materialnie.

            Opłatek Maltański tradycyjnie rozpoczął Pan Stanisław Paluch z Maltańskiej Służby Medycznej, który zaczął od powitania gości zaproszonych: ks. Romana Sławeński Proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie, Pana Roberta Maciaszek Burmistrza Miasta Chrzanowa, Panią Jolantę Zubik Zastępcę Burmistrza Miasta Chrzanowa, Pana Stanisława Czarny Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Chrzanowie, Panią Renatę Wiszniewska Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, Pana Łukasza Jarskiego Przedstawiciela Zakonu Maltańskiego z Delegatury Śląskiej ZPKM. Później ks. Roman Sławeński poświęcił opłatki i poprowadził modlitwę przypominając nam o wartości, jaką niesie Narodzenie Pańskie. W duchu wiary i przy śpiewie kolęd dało się poczuć radość płynącą z ludzkich serc w czasie oczekiwania na przyjście Zbawiciela.

            Nie zabrakło łamania się opłatkiem, przemówień gości zaproszonych i życzeń płynących
z ust do ust w serdecznej atmosferze i wzajemnej życzliwości. Dzień ten został ubogacony występem dziecięcego zespołu „Impresja” z MOKSiR w Chrzanowie, które zaśpiewały najpopularniejsze kolędy.

            Dzięki Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chrzanowie, w tym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sponsorom prywatnym takim jak: Restauracja „ Pod Jesionem” w Chrzanowie, firma „WIPEXIM” Wiesław i Halina Pstrucha, firma „ASTIR” Renata i Wojciech Małodobry, Związki Zawodowe z ZG „Janina” w Libiążu, firma DAN CAKE Polonia” w Chrzanowie, podopieczni OPS mogli otrzymać potrzebne wsparcie. Zarówno dzieci jak i dorośli zgromadzeni przy wigilijnym stole zjedli ciepły posiłek, jak i otrzymali sutą paczkę żywnościową, a najmłodsze pociechy upominek od św. Mikołaja. W tym roku również dzięki sponsorom, po raz pierwszy, nasi podopieczni skorzystali z transportu, którym ci najbardziej potrzebujący pomocy przyjechali na Opłatek i zostali odwiezieni do domu po jego zakończeniu.

            Opłatek Maltański został już na stałe wpisany w dzieło pomocowe Samorządu Gminy Chrzanów, który od czternastu lat w ten sposób pomaga mieszkańcom.