Opłatek Maltański

             W dniu 15.12.2018r o godz. 14.00 odbył się trzynasty Opłatek Maltański zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz Zakon Maltański Polska. Spotkanie miało miejsce w Restauracji Resto&pub NOVA w Chrzanowie, Al. Henryka 27.

            Tegoroczny Opłatek Maltański był dedykowany w szczególności osobom samotnym, starszym i schorowanym ale wśród podopiecznych nie zabrakło również rodzin z dziećmi.
W Opłatku Maltańskim wzięło udział 130 osób w tym 40 dzieci.

            Spotkanie wigilijne było jednym z doraźnych działań Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakonu Maltańskiego. Jego celem było wsparcie podopiecznych w okresie Świąt Bożego Narodzenia duchowo i materialnie.

            Opłatek Maltański tradycyjnie rozpoczął Pan Stanisław Paluch z Maltańskiej Służby Medycznej, który zaczął od powitania gości zaproszonych: Pana Roberta Maciaszek Burmistrza Miasta Chrzanowa, Panią Renatę Wiszniewska Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chrzanowie, Pana Krzysztofa Zubik Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chrzanowie, Pana Andrzeja Bieda Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Pomocy Społecznej, Pana Łukasza Jarskiego z małżonką Przedstawiciela Zakonu Maltańskiego
z Delegatury Śląskiej ZPKM. Następnie ksiądz Robert Majka z Parafii p w. św. Mikołaja
w Chrzanowie poświęcił opłatki i poprowadził modlitwę przypominając nam o wartości, jaką niesie Narodzenie Pańskie.

            Nie zabrakło łamania się opłatkiem i życzeń płynących z ust do ust w serdecznej atmosferze i wzajemnej życzliwości. Dzień ten został uwieńczony występem Chóru „Rapsodia” Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod Dyrygenturą Pani Ireny Hydel, który wykonał kolędy i pastorałki. Akompaniował Pan Zdzisław Mucha, lokalny trębacz, umilając zgromadzonym świąteczny czas.

            Dzięki Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chrzanowie, w tym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sponsorom prywatnym takim jak: Restauracja Resto&pub NOVA w Chrzanowie, firma „WIPEXIM” Wiesław i Halina Pstrucha, firma „ASTIR” Renata i Wojciech Małodobry, Związki Zawodowe z ZG „Janina” w Libiążu, firma DAN CAKE Polonia”.w Chrzanowie, podopieczni OPS mogli otrzymać potrzebne wsparcie. Zarówno dzieci jak i dorośli zgromadzeni przy wigilijnym stole zjedli ciepły posiłek, jak i otrzymali sutą paczkę żywnościową, a najmłodsze pociechy upominek od św. Mikołaja.

            Opłatek Maltański został już na stałe wpisany w dzieło pomocowe Samorządu Gminy Chrzanów, który od trzynastu lat pomaga w ten sposób mieszkańcom.

 

P1170047

 

P1170058

P1170059

P1170072

P1170073

P1170088

P1170098

P1170105

P1170107

P1170111

P1170119

P1170136

P1170141