zloscbezagresji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie informuje, że od stycznia 2019 r. na terenie Gminy Chrzanów jest realizowany program przeciwdziałania przemocy ,, Złość bez agresji”, który kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Program obejmuje cykl 3 spotkań w danym zespole klasowym, na których uczniom zostanie przybliżony temat przemocy. Poznają oni definicję, rodzaje oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku. Ponadto zajęcia pozwalają uświadomić uczniom zagrożenia płynące ze stosowania przemocy, oraz podnoszą świadomość możliwości rozwiązywania problemów.   Program obejmuje również działania z zakresu asertywności oraz wzmacniania samooceny.

Serdecznie dziękujemy za udział w programie w okresie marzec – maj 2019 r. uczniom następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie,

- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie.

Programem zostało objętych 230 uczniów. Wnioski z realizacji programu oraz przeprowadzonych ankiet zostały przekazane bezpośrednio pedagogom szkolnym.

Zainteresowane szkoły udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem programu Aleksandrą Kałużną  (32)623 13 71 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. Szczegółowe informacje zostaną bezpośrednio przekazane zainteresowanym. Program będzie ponownie realizowany od września 2019 r. do grudnia 2019.