PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY

DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

            Na terenie Gminy Chrzanów funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który działa w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Punkt zapewnia nieodpłatne, specjalistyczne usługi oraz wsparcie: psychologiczne, socjalne oraz prawne na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem przemocy domowej. Działania Punktu są nakierowane na pracę z osobami i rodzinami borykającymi się z problemem przemocy w rodzinie, które nie są w stanie rozwiązać trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki i możliwości.

 

PORADNICTWO DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

 • Poradnictwo prawne – Radca Prawny Zofia Makieła (32) 623 57 95 w.39, III piętro, pokój 316
 • Poniedziałek godz. 14.00 – 16.00
 • Poradnictwo socjalne – pracownik socjalny Patrycja Dorynek; psycholog Barbara Ciechanowicz (32) 623 57 95 w. 38, I piętro, pokój nr 122
 • Poniedziałek godz. 13.00 – 15.00
 • Poradnictwo psychologiczne – psycholog Aleksandra Kałużny (32) 623 57 95 w. 25, I piętro, pokój nr 118
 • Piątek godz. 10.00 – 12.00
 • Poradnictwo ds. uzależnień i współuzależnień - Starszy Instruktor Terapii Uzależnień – Jerzy Matusik (32) 623 57 95 w. 25, I piętro, pokój nr 118
 • Środa godz. 12.00 – 14.00
 • Poradnictwo ds. przemocy domowej - Specjalista Pracy Socjalnej – Dorota Chamerska – Spyra (32) 623 57 95 w. 25
 • Wtorek godz. 13.00 – 15.00

 

GRUPY WSPARCIA

 Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej

 • Czwartek godz. 8.00 – 10.00
 • Grupa dla osób uzależnionych od alkoholu
 • Poniedziałek godz. 15.00 – 17.00
 • Środa godz. 15.00 – 17.00

Spotkania grup odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie; ul. Oświęcimska 9, I piętro, pokój nr 118.