Renata Wiszniewska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Ewa Sroka

Główna Księgowa

 

Alicja Kucz

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych

 

Katarzyna Koszowska-Kulawik

Kierownik Działu Administracyjno - Organizacyjnego

 

Iwona Dusza

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej