ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

DLA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRZANOWIE

 

 Więcej informacji wraz z załącznikami dot. zamówienia znajdą Państwo

na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/dc73b1e5-664e-4e86-b4bc-6011bcaa69da.

  

Plik do pobrania:

 


 

PRACA SOCJALNA W MODELU ROZDZIELENIA PRACY SOCJALNEJ

OD POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO- ASPEKT PRAKTYCZNY

Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie nt.: Praca socjalna w modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowania administracyjnego- aspekt praktyczny będącymi Uczestnikami Projektu „Nowe standardy pracy socjalnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Chrzanowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 


"NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ- KROK PO KROKU"

Przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chrzanowie nt.: Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej- krok po kroku”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 


 

„SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE, BUDOWANIE ZESPOŁU (TEAM BUILDING)”  

Przeprowadzenie szkolenia  grupowego  dla  30 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie nt.: „SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE, BUDOWANIE ZESPOŁU (TEAM BUILDING)” będącymi Uczestnikami Projektu „Nowe standardy pracy socjalnej  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w  Chrzanowie”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.